Bouwkundige keuring


 

Een bouwkundige keuring, ook wel bouwtechnische of aankoopkeuring genoemd geeft u meer inzicht in de bouwtechnische staat van een woning met opstallen en de eventueel voorkomende gebreken en/ of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, rekeninghoudend met de in dat jaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze.

 

 De kosten voor een bouwtechnische keuring bedragen €349,- incl.BTW. Dit geldt voor woningen tot 1000m3, voor objecten met een inhoud van meer dan 1000m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen.

 

Wat kunt u verwachten?

 

Een overzichtelijke rapportage met foto's

Een overzicht van kosten voor direct noodzakelijke herstelkosten, kosten binnen 5 jaar en verbeterkosten

Rapportage wordt erkend door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en de Nationale Hypotheek Garantie.

 

Wat wordt er beoordeeld?

 • Informatie eigenaar, zoals asbest, VvE, ongedierte, technische installaties
 • Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
 • Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etc.)
 • Brandveiligheid en ventilatie in het huis
 • Kruipruimte, vloerbalken en fundering
 • Daken, dakpannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking
 • Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren
 • Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
 • Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
 • Schilderwerk buiten de woning
 • Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel etc.
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
 • Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie en niet destructief.  Mocht er asbestverdacht materiaal aangetroffen worden zal hier altijd melding van gedaan worden. De keuring betreft geen asbestinventarisatie.

 

 

 

 


 Bouwkundige meeloopkeuring

 

Een bouwkundige meeloop-keuring omvat het zelfde als een normale bouwkundige keuring, u ontvangt alleen geen rapportage maar een mondelinge toelichting op de visuele inspectie. Daar waar nodig worden (vocht)metingen (behoudens het inmeten van ruimten) verricht en zullen deze mondeling aan u worden medegedeeld.

 

Er kan direct een inschatting gemaakt worden van de kosten tbv de eventuele tekortkomingen en hoe deze mogelijk opgelost kunnen worden.

 

Op deze manier bent u bij aankoop van een woning goed voorbereid op het doen van een bod op de woning.

 

Mocht u op 1 dag meerdere woningen willen bekijken dan is dat uiteraard ook geen probleem. Vraag dan naar het aangepaste tarief.

 

Het tarief voor een meeloopkeuring bedraagt €195,- incl. BTW*

 

Mocht u achteraf toch een rapportage wensen dan krijgt u €70,- korting op het tarief van de bouwtechnische keuring.

 

 

 

*=het hier vermelde tarief geldt voor objecten met een inhoud van maximaal 1000 m3 (voor objecten met een inhoud van meer dan 1000m3 kunnen wij u, op aanvraag, een scherpe aanbieding doen toekomen)

 


vdHoogenBouw

Sint Janslaan 8

5831 AZ te Sambeek

info@vdhoogenbouw.nl

M. 06 42 30 91 16